Corpoideachas

Cuir aithne ar an bhfoireann Chorpoideachais!

Is é an aidhm atá ag foireann Sláinte agus Folláine SFGM, ina gcorpraítear Comhairleoirí Corpoideachais forbairt ghairmiúil ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach scoláire.

      Tá na Comhairleoirí Ciara Delaney, Margaret Foley, Niall O’Mahony, Catherine Knight agus Fergal Lyons, Ceannaire Foirne Leanne Traynor agus foireann Éascaitheoirí Comhlacha ar an bhFoireann Corpoideachais Bunscoile.

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht chorpoideachais in-scoile, téigh chuig http://dmsnew.pdst.ie/school/register