Corpoideachas

Cuir aithne ar an bhfoireann Chorpoideachais!

Is é an aidhm atá ag foireann Sláinte agus Folláine SFGM, ina gcorpraítear Comhairleoirí Corpoideachais forbairt ghairmiúil ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach scoláire.

      Tá na Comhairleoirí Catherine Knight, Margaret Foley, Liam Clohessy agus Tomás Mannion, agus foireann Éascaitheoirí Comhlacha tiomanta agus an Ceannaire Foirne Ciara Delaney ar an bhFoireann Corpoideachais Bunscoile

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht chorpoideachais in-scoile, téigh chuig http://pdst.ie.ie/school/register