T4 – Ábhair Theicneolaíochta (an tSraith Shinsearach)

Page Content Category: 

 Fáilte chuig leathanach baile SFGM – Ábhair Teicneolaíochta.

Féilire Imeachtaí – Ábhair Teicneolaíochta 

Cliceáil ar imeacht chun tuilleadh sonraí a fheiceáil. 

(Tabhair faoi deara:  Tá an mhír seo á tógáil faoi láthair agus ní sí iomlán gníomhach go fóill)

 


Buann Coláiste Thulach Mhór an chéad chomórtas riamh de Dhúshlán Mionróbait Súmó na hÉireann.

Reáchtáladh an comórtas ceannais de Dhúshlán Mionróbait Súmó na hÉireann d’Iar-bhunscoileanna in Ionad Oideachais na Gaillimhe, Dé hAoine, an 19 Aibreán 2013. Bhain Coláiste Thulach Mhór an chéad áit amach agus bhí anrud spraoi agus spóirt le sonrú san Ionad. Is iadsan na chéad bhuaiteoirí riamh de Chraobh na hÉireann.


Tá an chuid seo den suíomh á tógáil faoi láthair, agus is féidir liosta iomlán d’acmhainní t4 agus an nuacht ar fad a bhaineann le t4 agus sonraí maidir le himeachtaí atá le teacht a fháil ag an suíomh seo a leanas san am i láthair:

 Acmhainní agus Nuacht a bhaineann le t4


Madra ag breathnú ó thaobh go taobh


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.