Uirlisí Féinmheastóireachta

 

Féadtar na huirlisí a leanas a úsáid chun sonraí a bhailiú agus a anailísiú. I measc na n-uirlisí is úsáidí do nascmhúinteoirí uimhearthachta tá anailís ábhair an Teastais Shóisearaigh, anailís ábhair na hArdteistiméireachta agus na trialacha inniúlachta matamaitice ag bun an leathanaigh. Tá físeán gearr ann freisin faoi Google Forms atá ina uirlis an-úsáideach ó thaobh bailiú sonraí cáilíochtúla de.

 

 

Cohórt  Tasc  Uirlis  Tuairim 

Daltaí na chéad bhliana

Anailís ar na sonraí faoi scóir chaighdeánaithe 

ag aistriú ón mbunscoil. 

Anailís ar scóir CAT (trialacha cumais chognaíoch) 

  Cliceáil anseo

Daltaí na chéad bhliana 

Aimsigh scileanna agus eolas matamaitice 

na ndaltaí atá ag teacht isteach sa chéad bhliain d’fhonn clár 

na chéad bhliana a phleanáil 

Triail Inniúlachta Shamplach don Mhatamaitic 

Uirlis Anailíse ar Thriail Inniúlachta Shamplach don Mhatamaitic 

Cliceáil anseo

Daltaí na chéad bhliana agus Ginearálta

 

 Liosta  de Thrialacha/Ionstraimí Measúnaithe Faofa Cliceáil anseo

Torthaí  an Teastais Shóisearaigh 

 Anailís ar Thorthaí an Teastais Shóisearaigh agus Comparáid    Cliceáil anseo

Torthaí na hArdteistiméireachta 

 Anailís ar Thorthaí na hArdteistiméireachta agus Comparáid    Cliceáil anseo

ATF/GCAT 

 Anailís ar an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF)/ar Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)   Cliceáil anseo

Suirbhé a dhéanamh ar Dhaltaí

Sampla de Shuirbhé ar Dhaltaí

 

Suirbhé Samplach ar Dhaltaí  1

Suirbhé Samplach ar Dhaltaí  2 

  

Suirbhé ar Mhúinteoirí 

 

Suirbhé Samplach 

 

Cách 

Uimhearthacht a Mheas tríd an gCreat Teagaisc agus Foghlama 

Treoirlínte, Critéir agus Uirlisí maidir le Féinmheastóireacht Scoile

   (seicliosta uimhearthachta ar lch 73, sceideal agallaimh ar lch 81)

Cliceáil anseo

Ciorclán 

40/2012

Féinmheastóireacht Scoile a Chur i bhFeidhm 

Ciorclán 40/2012

Cliceáil anseo
       

 

 * NB Tá faisnéis maidir le Google Docs agus lena n-úsáid ar fáil níos faide síos leathanach na nAcmhainní

 

 


 

 

Uirlis Cuspóir Sampla – Cliceáil ar an nasc agus comhlánaigh – Go raibh maith agat
Sampla Google Forms  Faisnéis a bhailiú agus a anailísiú  Suirbhé Uimhearthachta Samplach
Leaganacha samplacha de Google Forms do Litearthacht agus d’Uimhearthacht Faisnéis a bhailiú agus a anailísiú Cliceáil anseo
Suíomhanna Google 

Do shuíomh idirlín féin a chruthú 

Tosú ar Shuíomhanna Google (Cliceáil ar an nasc) 
     
 

 

 

Físeán:  Suirbhé a Chruthú ar Google Forms  
 
 

 


 

 

SFGM – Google Forms le haghaidh FMS

Fergus Seoighe ar Vimeo.

 

Google form a chruthú   

Cliceáil ar an nasc le haghaidh treoracha maidir le google docs a chruthú agus a úsáid