Corpoideachas

Page Content Category: 

Cliceáil anseo chun Sceideal Earraigh Cúrsaí SFGM d’Iar-bhunscoileanna a íoslódáil.

Feic an sceideal thíos le haghaidh na sonraí is déanaí maidir le gníomhaíocht cláir.

An Clár Náisiúnta

Tugann clár amháin a chlúdaíonn na hearnálacha bunscoile agus iar-bhunscoile tacaíocht don chorpoideachas. Tá an SFGM, i gcomhar le Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann (IPPEA) agus an Physical Education Association of Ireland (PEAI), ag cruthú gréasán náisiúnta de bhraislí múinteoirí le haghaidh forbairt ghairmiúil ar bhonn céimnithe. Ceapadh trí bhraisle, arna n-ailíniú leis an ngréasán ionad oideachais agus leis na Gréasáin Ghairmiúla Múinteoirí (TPNanna) atá bunaithe cheana féin, le bheith ina mbunús le pobail foghlama gairmiúla a dhíríonn ar an gcorpoideachas. Feic a leanas le haghaidh sonraí faoin bpobal foghlama corpoideachais i do cheantar:


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.