GCAT – Gairmchlár na hArdteistiméireachta

  Fáilte!


 

Clár de chuid Shraith Shinsearach na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea an GCAT atá leagtha amach chun diminsean maith gairmiúil a chur san Ardteistiméireacht (bhunaithe). Comhdhlúthaíonn an clár seo buanna an staidéir acadúil le fócas nua dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéindírithe, ar an bhfiontraíocht, ar obair agus ar an bpobal.

 

Clár de chuid Shraith Shinsearach  na Roinne Oideachais agus  Scileanna is ea an GCAT atá leagtha amach chun diminsean maith gairmiúil a chur san Ardteistiméireacht (bhunaithe). Comhdhlúthaíonn an clár seo   buanna an staidéir acadúil le fócas nua dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéindírithe, ar an bhfiontraíocht, ar obair agus ar an bpobal.

Tá deis uathúil ag daoine óga a thugann faoin GCAT a scileanna idirphearsanta, gairmiúla agus teicneolaíochta a fhorbairt. Tá na scileanna sin chomh hábhartha céanna maidir le riachtanais na ndaoine siúd atá ag ullmhú don bhreisoideachas, atá ag lorg fostaíochta nó atá ag pleanáil tús a chur lena ngnó féin.


 
 
 
FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

 

Scrúduimhreacha

Eiseofar scrúduimhreacha na hArdteistiméireachta sa dara seachtain de mhí Eanáir  2015. 

Más mian le scoileanna DVD GCAT a thaifeadadh roimhe sin, féadfaidh siad ainmneacha na n-iarrthóirí a úsáid fad is a chomhlánaíonn siad an bhileog sheichimh i gceart.

 

An Dáta chun  Punann GCAT a Chur i gCrích agus Dáta an Scrúdaithe 

Is é an dáta deiridh le haghaidh Phunann Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta ná Dé Céadaoin, an 4 Márta  2015.

Beidh an Scrúdú Scríofa do Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta ar siúl Dé Céadaoin, an 6 Bealtaine 2015  ó 10.00am go dtí 12.30pm.


 

Dámhachtainí na nDamhán Alla Beag 2015 de chuid eircom 

Aithnítear daoine óga atá 19 mbliana d’aois agus níos óige trí na dámhachtainí agus tugtar luach saothair dóibh leis na dámhachtainí as na bealaí nuálacha ina n-úsáideann siad an t-idirlíon, go háirithe maidir le forbairt suíomhanna Idirlín, blaganna scoile agus dearadh. Chun tuilleadh sonraí a fháil, cliceáil ar an suíomh Idirlín  www.juniorspiders.ie 


 

Ceardlanna  Earrach 2015

 Cúrsa Athnuachana GCAT

Deis le hoiliúint nuashonraithe agus athnuachana a fháil ar na Nascmhodúil. 

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 31 Eanáir 2015

9.30 am - 3.30pm

Ionad Oideachais Laoise.

 

Chun clárú don chúrsa seo, téigh chuig ár bhfoirm iarratais ar líne

 


 

GCAT a Theagasc

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 3 Feabhra 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais na Gaillimhe

Dé Máirt, an 3 Feabhra 2015

       7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Dhún na nGall

Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

 

Chun clárú don chúrsa seo, téigh chuig ár bhfoirm iarratais ar líne

 


 

Cás-Staidéar GCAT

 

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Luain, an 13 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais na hUaimhe
Dé Luain, an 13 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Chorcaí
Dé Luain, an 13 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais na Carraige Duibhe
Dé Máirt, an 14 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Shligigh
Dé Máirt, an 14 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Laoise
Dé Céadaoin, an 15 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Phort Láirge
Dé Céadaoin, an 15 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais na Gaillimhe
Déardaoin, an 16 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Luimnigh
Déardaoin, an 16 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Mhaigh Eo
Dé Luain, an 20 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Thrá Lí
Dé Luain, an 20 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar
Dé Céadaoin, an 22 Aibreán 2015 7.00pm - 9.00pm Ionad Oideachais Chontae Loch Garman

 

Chun clárú don chúrsa seo, téigh chuig ár bhfoirm iarratais ar líne

 


 

Seimineár Náisiúnta GCAT - GCAT Beo

Beifear ábalta clárú go luath

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 21 Márta 2015

9.30am - 3.30pm

Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain

Má bhíonn smaointe/moltaí/acmhainní ar bith eile agat, cuir ríomhphost chuig business@pdst.ie.

Imeacht iontach an-difriúil a bheidh i gcomhdháil na bliana seo.  Smaoineamh nuálach chun GCAT a chur chun cinn. Coinnigh do shúil air seo.


 

 

CLÁRÚ MÚINTEOIRÍ 

 

Cláraigh do chuid sonraí le GCAT agus Gnó SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

Cliceáil anseo le clárú

 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair  GCATLean an nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.  

 
I gCOMHAIR TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CareersPortal   Cliceáil  anseo. Suíomh Idirlín sármhaith chun cabhrú le daltaí GCAT ina n-imscrúdú gairme agus ina n-ullmhúchán don socrúchán oibre.

 

Taithí Oibre  cliceáil  anseo. Más ar lorg socrúcháin oibre atá tú, déan iarratas ar an suíomh Idirlín thuas arna chur ar fáil ag CareersPortal.

 

 Cliceáil ar an nasc seo  le dul chuig Acmhainn Fiontair Socrúcháin Oibre GCAT nua

 

 
SONRAÍ TEAGMHÁLA SFGM

 

Ceann foirne:     Caroline McHale,   Guthán: 087 959 8538, Ríomhphost: carolinemchale@pdst.ie

 Riarthóir: Esther Herlihy,  Guthán:  +353 46 9078382 , Facs: +353 46 9078385

Ríomhphost: business@pdst.ie  

  Léargas Ginearálta ar GCAT

 Is cur chuige PowerPoint atá sa scáileán thuas. Cliceáil ar an scáileán le dul ar aghaidh trí na beochaintí agus na sleamhnáin.

Tá cnaipe roghchláir sa chúinne íochtarach ar dheis a cheadaíonn duit an láithreoireacht a íoslódáil.

 Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin GCAT, cliceáil anseo.


 Má tá tú ag smaoineamh faoi Ghairmchlár na hArdteistiméireachta a thabhairt isteach i do scoil, déan teagmháil le business@pdst.ie