Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

Nuacht Cuntasaíochta  de chuid SFGM

Baile

Fáilte chuig leathanaigh Eolaíocht Talmhaíochta SFGM 2013

le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Ríomhphost: sciences@pdst.ie

 

  

[[wysiwyg_imageupload:667:height=150,width=150]]

 

 NUA Cláraigh: Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 


 

[[wysiwyg_imageupload:683:]]

IASTA

Is é aidhm IASTA freastal ar mhúinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta in Éirinn trí acmhainní a chur ar fáil do mhúinteoirí, trí imeachtaí a eagrú agus trí nuacht chothrom le dáta a bhaineann le feirmeoireacht na hÉireann a chur ar fáil do mhúinteoirí. Tá sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín, http://www.iasta.ie

 

 


Léigh an t-eagrán is déanaí den SciFest Ezine

[[wysiwyg_imageupload:725:]]

 Cliceáil anseo chun an SciFest Ezine a léamh

 

 


Imeacht: Cúrsa Eolaíochta ó Fhiosrú, Meitheamh agus Lúnasa 2013

Beidh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le CASTeL ag reáchtáil sraith ceardlann dhá lá i mí an Mheithimh agus i mí Lúnasa. Díreoidh na ceardlanna seo do mhúinteoirí ar theagasc agus ar fhoghlaim na heolaíochta, go háirithe ceimic agus bitheolaíocht, trí chur chuige fiosrúcháin. Oirfidh an t-ábhar agus na hacmhainní a roinnfear d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí. Níl ach méid áirithe spásanna ann agus, dá bhrí sin, moltar clárú go luath. Seol sonraí i r-phost chuig castel@dcu.ie, nó cuir facs chuig 01-7005384. Má bhíonn ceist ar bith agat, déan teagmháil linn ar 01-7005276.

Tá tuilleadh sonraí faoin gcúrsa seo ar fáil anseo

 


Ciorclán Nua maidir le Measúnú Praiticiúil na hArdteistiméireachta 2014

Tar éis athbhreithniú ar shocruithe don mheasúnú ar Eolaíocht Talmhaíochta ag leibhéal na hArdteistiméireachta, eisíodh treoirlínte
(i) chun cuidiú le múinteoirí chun iarrthóirí a threorú lena n-obair chúrsa a chríochnú agus a chur i láthair agus
(ii) chun cuidiú le múinteoirí ina measúnú ar obair iarrthóirí le linn an chúrsa.
Baineann na treoirlínte nuashonraithe le hathruithe ar shonraí shonraíocht na hoibre cúrsa agus leis an mbealach a dháiltear marcanna araon.

Tagann  na treoirlínte seo in ionad treoirlínte a eisíodh roimhe seo agus tá siad éifeachtach d’iarrthóirí atá ag tosú ar an gclár dhá bhliain in Eolaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta i Meán Fómhair 2012 agus a rachaidh faoi mheasúnú i scrúdú na hArdteistiméireachta in 2014 agus ina dhiaidh sin.

Íoslódáil Ciorclán

Treoirlínte Nua um Measúnú Praiticiúil

Tá treoirlínte nua maidir le hobair tionscadail ar fáil   le híoslódáil anseo

NUACHT:Tá daltaí Tom Kendall  i Scoil Loreto san Uaimh tar éis smaoineamh ar shlí úr chun sinn a spreagadh le táirgí déiríochta a ithe. Bealach amháin eile inár féidir lenár ndaltaí an méid a fhoghlaimíonn siad a léiriú.

Amharc ar an bhfíseán anseo.

 Sonraí teagmhála:

 Seoladh Poist Thacaíocht SFGM d’Eolaíocht Talmhaíochta

Ionad Oideachais Luimnigh, Teach Marshal, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach

Guthán: 061 585064      

Facs: 061 585065

Ríomhphost:  sciences@pdst.ie

 Cláraigh:Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.