An tSraith Shinsearach – Matamaitic Fheidhmeach

Page Content Category: 

 

 Fáilte chuig an leathanach baile don Mhatamaitic Fheidhmeach de chuid SFGM.


Matamaitic Fheidhmeach: Nuacht SFGM

 Leanfaidh an tacaíocht ar aghaidh i Lúnasa.

Ríomhphost: sciences@pdst.ie

[[wysiwyg_imageupload:667:]]
Cúrsaí
Aidhmeanna agus Cuspóirí Shiollabas na Matamaitice Feidhmí a Bhaint Amach Tá SFGM ag comhoibriú le Cumann Múinteoirí Matamaitice na hÉireann agus leis na hIonaid Oideachais le tacú le múinteoirí a bhfuil suim acu Matamaitic Fheidhmeach a mhúineadh nó atá á múineadh cheana féin. Beidh sraith ceardlann ar an Matamaitic Fheidhmeach ar fáil do thosaitheoirí san fhómhar.  Beidh na sonraí faoin ábhar ar fáil níos faide anonn. 

 


NUA: Anailís Ábhair [[wysiwyg_imageupload:674:]]

Cliceáil anseo  chun an scarbhileog Anailíse i leith Matamaitic Fheidhmeach a íoslódáil chun anailís a dhéanamh ar thorthaí Matamaitice Feidhmí i do scoil, iad a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta agus treochtaí a léiriú. Chun treoracha a fháil maidir leis na scarbhileoga Anailíse Ábhair seo a úsáid, cliceáil  anseo.


Is féidir teacht ar na hacmhainní ónár suíomh cartlainne um Matamaitic Fheidhmeach  ach  an nasc seo a leanúint


Seoladh:  Matamaitic Fheidhmeach,

       Ionad Oideachais Luimnigh,

       Teach Marshal,

       Bóthar Thuar an Daill,

       Luimneach.

Ríomhphost: sciences@pdst.ie 

Guthán:  061-585064

Facs: 061-585065 

Ag Tacú lenár Múinteoirí Matamaitice Feidhmí


 Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.