Ceimic na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

[[wysiwyg_imageupload:541:]]

 

Fáilte chuig Suíomh Idirlín na Ceimice de chuid SFGM.

Tá an suíomh idirlín seo á thógáil faoi láthair

 

Cláraigh:Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit

Léigh an t-eagrán is déanaí den SciFest Ezine

[[wysiwyg_imageupload:725:]]

 Cliceáil anseo chun an SciFest Ezine a léamh

 

 

 

[[wysiwyg_imageupload:682:]]

 CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín, www.ista.ie.

Tá Mary Mullaghy ina cathaoirleach ar ISTA faoi láthair.

 

Imeacht: Cúrsa Eolaíochta ó Fhiosrú, Meitheamh agus Lúnasa 2013

Beidh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le CASTeL ag reáchtáil sraith ceardlann dhá lá i mí an Mheithimh agus i mí Lúnasa. Díreoidh na ceardlanna seo do mhúinteoirí ar theagasc agus ar fhoghlaim na heolaíochta, go háirithe ceimic agus bitheolaíocht, trí chur chuige fiosrúcháin. Oirfidh an t-ábhar agus na hacmhainní a roinnfear d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí. Níl ach méid áirithe spásanna ann agus, dá bhrí sin, moltar clárú go luath. Seol sonraí i r-phost chuig castel@dcu.ie, nó cuir facs chuig 01-7005384. Má bhíonn ceist ar bith agat, déan teagmháil linn ar 01-7005276.

Tá tuilleadh sonraí faoin gcúrsa seo ar fáil anseo

Ceimic do Neamhspeisialtóirí

 

Dáta Ionad Am
An 19 agus an 20 Meitheamh  2013            Coláiste na Carraige Duibhe, Baile Átha Cliath                             9am - 4pm                     
An 25 agus an 26  Meitheamh 2014  Ardscoil Rís, Luimneach  9am - 4pm

 Cuir ríomhphost chuig  chemistryfornonspecialists@gmail.com i gcomhair sonraí faoin gcúrsa i mBaile Átha Cliath agus chuig mariasheehan400@gmail.com i gcomhair sonraí faoin gcúrsa i Luimneach

 

Déan Teagmháil linn

Má theastaíonn aon chúnamh uait leis an gCeimic, cuir ríomhphost chugainn ag   sciences@pdst.ie nó glaoigh ar 061 585064

Déan teagmháil linn am ar bith.

Sonraí Teagmhála Poist:

Ionad Oideachais Luimnigh
Teach Marshal
Bóthar Thuar an Daill,
Cathair Luimnigh

Guthán: 061 585064    Facs: 061 585065


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.