An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

Fáilte!


 

An Nuacht is Déanaí

Comhdháil faoi Eacnamaíocht Bhaile

Beifear ábalta clárú go luath

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 25 Aibreán 2015

9.30am - 3.30pm

Óstán Athlone Springs, Baile Átha Luain

 

Clár le teacht. Má bhíonn smaointe/moltaí ar bith agat, cuir ríomhphost chuig   estherherlihy@pdst.ie


Amharc ar fhíseán ó na 1950idí dar teideal “Why Study Home Economics?” ar an rannán  ‘Eacnamaíocht Bhaile Bheo’  den suíomh Idirlín.
 
Faigh rochtain ar raon acmhainní a bhaineann leis an dóigh a dtéann siúcra i bhfeidhm ar inchinn an duine.  Féach an rannán ‘Nuacht’ le haghaidh tuilleadh eolais.
 
 
Tá nuashonrú déanta againn ar an gcuid Acmhainní Curaclaim den suíomh Idirlín le déanaí.  Caith súil ar na hacmhainní atá ar fáil, atá eagraithe de réir ábhar siollabais.
 
Suíomh Idirlín nua: Eatright.eu  
Tugann an suíomh Idirlín seo naisc spéisiúla agus acmhainní den scoth ar thopaic an-chomhaimseartha.  Féach ar an rannán físeán ina bhfuil rogha físeán a bhaineann le haistí cothroma bia, le sábháilteacht bhia agus le gníomhaíocht choirp agus fuinneamh a chothromú.
 
 
Clárú do Mhúinteoirí Eacnamaíocht Bhaile 

Cláraigh do chuid sonraí   le hEacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí de chuid SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. 

 

Le bhur dtacaíocht, tá sé mar aidhm againn dea-straitéisí teagaisc agus foghlama a shainaithint, a scaipeadh agus a roinnt, a bhreiseoidh taithí an tseomra ranga duit féin agus do na daltaí. Lena chinntiú go gcuirtear ar an eolas thú maidir leis na cúrsaí ábhartha atá ar fáil,  cliceáil anseo le clárú.

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh in Eacnamaíocht Bhaile ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eacnamaíocht Bhaile: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile  (ATHE) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Eacnamaíocht Bhaile in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile.  Téigh chuig  www.athe-ireland.com i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie