An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

Fáilte!


Anailís Ábhair

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an scarbhileog anailíse ar ábhar le haghaidh 2017

 

An Nuacht is Déanaí

 

Cuirfear faisnéis ar cheardlanna an fhómhair ar fáil go luath.  Táimid ag tnúth le bualadh libh go léir agus a bheith ag obair libh sna seachtainí amach romhainn.
 
Faigh rochtain ar raon acmhainní a bhaineann leis an dóigh a dtéann siúcra i bhfeidhm ar inchinn an duine.  Féach an rannán ‘Nuacht’ le haghaidh tuilleadh eolais.
 
 
Tá nuashonrú déanta againn ar an gcuid Acmhainní Curaclaim den suíomh Idirlín le déanaí.  Caith súil ar na hacmhainní atá ar fáil, atá eagraithe de réir ábhar siollabais.
 
 
Suíomh Gréasáin nua
Tugann an suíomh Idirlín seo naisc spéisiúla agus acmhainní den scoth ar thopaic an-chomhaimseartha.  Féach ar an rannán físeán ina bhfuil rogha físeán a bhaineann le haistí cothroma bia, le sábháilteacht bhia agus le gníomhaíocht choirp agus fuinneamh a chothromú.
 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eacnamaíocht Bhaile: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile  (ATHE) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Eacnamaíocht Bhaile in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile.  Téigh chuig  www.athe-ireland.com i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí

Seoladh ríomhphoist: estherherlihy@pdst.ie