An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 

 
 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Fáilte chuig rannán na n ACMHAINNÍ CURACLAIM  le haghaidh Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí. Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM na nóid seo a leanas.  Cliceáil ar nasc chun rochtain a fháil ar ábhair don chuid sin den siollabas.

 

1. Staidéar ar Bhia agus Scileanna Cócaireachta

 

 

3. Staidéar Tomhaltóra

 

4. Bainisteoireacht Acmhainní agus Staidéar Baile

 

5. Staidéar Teicstílí

 

Obair Chúrsa an Teastais Shóisearaigh

 

Bileoga Oibre an Teastais Shóisearaigh

 

Acmhainní Eile

 

Buíochas le Geraldine Whitney as dornán Quizlet agus StudyStack a roinnt. Tá na naisc le fáil thíos

Lipidí: Quizlet Nasc
Carbaihiodráití: Quizlet Nasc
Mianraí sa Teastas Sóisearach: Quizlet Nasc
Próitéin sa Teastas Sóisearach: Quizlet Nasc
Saill sa Teastas Sóisearach: Quizlet Nasc
Carbaihiodráití sa Teastas Sóisearach: Quizlet Nasc
Vitimíní sa Teastas Sóisearach: Quizlet Nasc
Craiceann: Studystack Nasc

Tá roinnt Quizlet eile le haghaidh Eacnamaíocht Bhaile le fáil ó SFGM anseo.