An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 
 

 

Litearthacht
 

 
 

Litearthacht  in Eacnamaíocht Bhaile

 Mata Boird

Ní mór na daltaí a roinnt ina ngrúpaí de cheathrair don teicníc seo. Cruinníonn na daltaí thart faoi  Theimpléad Mata Boird  a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach dalta ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na daltaí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na daltaí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na daltaí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad seo a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na daltaí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag.  Cuireann na daltaí a litearthacht bhéil chun feabhais ach an méid seo a dhéanamh.  Is iad na tairbhí a ghabhann leis an straitéis seo ná go mbíonn deis ag na daltaí machnamh a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach. Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na ndaltaí eile.  Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

 

Acmhainní Litearthachta Eile

Póstaeir Úsáideacha

 

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht agus ar Uimhearthacht

Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom  Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

Seicliostaí do Litearthacht agus Uimhearthacht

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

 

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020.  Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.

 

Seicliosta do Litearthacht agus Uimhearthacht

 

 Acmhainní le haghaidh Chúrsa Earraigh 2013

PowerPoint ón oíche: cliceáil an nasc thíos.

Straitéisí Litearthachta

Teimpléid Bhiongó

 Nathracha is Dréimirí

Is féidir Nathracha is Dréimirí a imirt agus úsáid á baint as ceann ar bith de na tacair cheisteanna a dhéanann tú. Ní gá ach na ceisteanna a phriontáil ar chárta nó, mura dtaitníonn gearradh cárta leat, déan iad a phriontáil ar lipéid agus a ghreamú de luaschártaí! Is féidir na cártaí ceisteanna céanna a úsáid le haghaidh  biongó agus Nathracha is Dréimirí araon. Péire ar leathphraghas. Nach luach maith é sin!

Beidh ort an bord nathracha is dréimirí a phriontáil ansin. Déan an teimpléad thíos a íoslódáil agus a lannú. Tá sé go breá i bhfoirm A4 ach beidh ort na licíní beaga a úsáid. Priontáil i bhfoirm A3 má tá fáil agat ar phrintéir A3.

Teimpléad do Nathracha is Dréimirí

Teimpléid iQuiz

Teimpléad 1
Teimpléad 2
Teimpléad 3
Teimpléad 4
iQuiz Samplach – Staidéar ar Bhia

Ciúb Ceisteanna

Samplaí Tagxedo

  Comhaid PDF Comhaid JPEG
Luach Cothaitheach na hUibhe Nasc Nasc
Toitíní Nasc Nasc
Luach Diaitéiteach na Cáise Nasc Nasc

Samplaí Wordle

  Comhaid PDF Comhaid JPEG
Wordle faoi Mhaireachtáil Fholláin Nasc Nasc
     
     

Póstaer Samplach

Póstaer Samplach faoi Eochairfhocail Chothaithe Póstaer faoi Éisteacht  

Mata Boird

Acmhainní Eile

Cineál eagraí ghrafaigh atá úsáideach le húsáid le daltaí Ardteistiméireachta is ea C-Nótaí. Baineann C-Nótaí leas as dhá mhodh cháiliúla agus chumhachtacha:  Nótaí SQ3R agus Nótaí Cornell.  Tugtar  “C-Nótaí”  orthu toisc go scríobhann daltaí  Ceisteanna in imeall na láimhe clé. Nuair atá ullmhú do Quiz nó dul siar á dhéanamh ag daltaí , feidhmíonn na Ceisteanna mar leideanna chun na nithe ba chóir a bheith ar eolas  acu a chur i gcuimhne dóibh.  Nuair atá na nótaí seo á n-úsáid acu mar áiseanna staidéir,  is féidir le daltaí imeall ar dheis an pháipéir a fhilleadh le go mbeidh sé comhthreomhar leis an líne poncanna.  Is féidir leo  ceisteanna a fheiceáil ansin sa C-cholún agus is féidir leo iad sin a úsáid mar uirlis féinmheasúnaithe.

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht

Dolceta Suíomh Idirlín maidir le tomhaltóirí
puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
wordlearner  Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
pppst Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise {C}

{C}

{C}

Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta

Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Scrúdú
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Scrúdú, Quiz
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Ciúb ceisteanna a chruthú trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom