Nascmhúinteoir litearthachta

Page Content Category: 

Fáilte!


 

Beartaítear go rachaidh an roinn seo den suíomh Idirlín do Litearthacht Iar-bhunscoile leis na seimineáir do Nascmhúinteoirí Litearthachta. Is é cuspóir na seimineár seo  acmhainn i litearthacht a fhorbairt  ag leibhéal scoile. Is é príomhfhócas na seimineár do nascmhúinteoirí litearthachta ná cur chun cinn agus forbairt na litearthachta sa scoil uile. Déantar iniúchadh sna seimineáir seo freisin ar  raon modhanna a bhfuil mar aidhm acu acmhainn i litearthacht a mhéadú sa churaclam ar fad.

 

Tá páirt á glacadh faoi láthair ag múinteoirí ar ainmnigh a scoil iad in 2012 i dtionscnamh na Nascmhúinteoirí Litearthachta. 

 

Bí inár dteannta ar Twitter @LiteracyLink1 

 

Is féidir teacht ar ár bhfóram do nascmhúinteoirí litearthachta anseo.

 

 

 

Déan teagmháil leis na hionaid oideachais chun tuilleadh eolais a fháil nó déan teagmháil le Margaret Mary Grant  ag Ionad Oideachais Laoise. Ríomhphost:  margaretmary@laoisedcentre.ie  

Tá seimineár 2 lá á reáchtáil do Nascmhúinteoirí an téarma seo chun cuidiú le scoileanna feabhas a chur ar an saineolas inscoile maidir  le forbairt na litearthachta agus na huimhearthachta. Reáchtálfar na seimineáir seo i mí Eanáir (Lá 1) agus...

Reáchtáladh na seimineáir lae seo le freastal ar na riachtanais atá ag iarbhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge maidir le forbairt na Litearthachta.

Na haidhmeanna a bhain leis an seimineár ná forbhreathnú a thabhairt ar an...

Ag leanúint ón tacaíocht a chuireamar ar fáil i mí Eanáir do nascmhúinteoirí litearthachta, reáchtáil an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) an dara seimineár lae do nascmhúinteoirí Litearthachta sna hiarbhunscoileanna a...