An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

 


 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Fáilte chuig rannóg na n ACMHAINNÍ CURACLAIM le haghaidh Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannóg seo de shuíomh gréasáin SFGM roinnt foleathanach.

 

Tá curaclam an Staidéir Gnó comhdhéanta de cheithre phríomhthopaic.  Cliceáil ar thopaic thíos chun teacht ar ábhar don topaic sin.

 

Cuimsíonn roinnt topaicí leathanaigh fothopaice de réir shiollabas an Staidéir Gnó.

 

 
 

 

   

   

    
   5. Acmhainní Gnó na Sraithe Sóisearaí – Scoil Ghleann Dá Locha Thoir

    


   Cur chuige comhtháite gearr simplí i leith leabharchoimeád.   Más mian leat an cháipéis seo a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil an nasc seo

   Acmhainní Ginearálta Staidéar Gnó: 

   Roinn an Ábhair – Acmhainní Pleanála
   Teimpléid iad na cáipéisí uile thíos ba cheart a mhionathrú leis an gcás i ngach scoil aonair a léiriú.
   Clár Ábhar An Roinn Gnó: Sonraí

   Taifead ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach

   Cruinnithe Roinn an Ábhair

   Miontuairiscí Gnímh

    

   Beartais Shamplacha
   Riachtanais Speisialta Scoláirí nach Labhraíonn Béarla

   Meantóireacht/Múinteoirí Nuacháilithe

   Obair Baile Measúnú

   Forbairt Ghairmiúil

   Naisc Thraschuraclaim maidir le Gnó

   Sláinte agus Sábháilteacht

    
   Ábhar Curaclaim

   Dréachtphlean Hipearnasctha Samplach do Staidéar Gnó: Acmhainn Chomhoibríoch

   Anailís Ábhair
   Cuntasaíocht Gnó

   Eacnamaíocht

   Staidéar Gnó Nascmhodúil GCAT

   Anailís ar na Scrúduithe Stáit: Teimpléad 

   Cigireachtaí Ábhair

   Treoir maidir le Cigireacht Theagmhasach

   Machnamh Múinteoirí

   Seicliosta le haghaidh Féinmheastóireacht Múinteoirí