An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

 
 
 
 

Príomhscileanna

 

 

 


 

Tá roinnt straitéisí a chruthaigh seirbhísí tacaíochta SFGM chun cabhrú le Príomhscileanna na Sraithe Sinsearaí a chomhtháthú anseo thíos.

 
Teideal Amharc Íoslódáil
 

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

 

Foghlaim Ghníomhach leis na hIlmheáin

 

Measúnú chun Foghlama

 

Ceistiú Éifeachtach

 

Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

 

Foghlaim Chomhoibríoch 

 

 

Cliceáil ar gach acmhainn chun í a íoslódáil

Leabhrán maidir le modheolaíochtaí gníomhacha  Nasc Íoslódála

Is féidir na modheolaíochtaí seo a leanas a úsáid le cuidiú le príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí a fhorfheidhmiú:

 

EAGRAITHE GRAFACHA

 

 

“Is fiú míle focal pictiúr.”

 

Cad atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach?

 

De ghnáth, is éard atá i samhail nithiúil/in eagraí grafach ná foirm leathanaigh ina bhfuil spásanna bána ar féidir leis an scoláire smaointe agus faisnéis a líonadh isteach iontu.  Féadann roinnt eagraithe a bheith an-sainiúil agus féadtar cinn eile a úsáid le cuid mhór topaicí.    Léigh tuilleadh

 

Eagraithe Grafacha don Teagasc agus don Fhoghlaim

 

Eagraithe Grafacha Folmha d’úsáid ranga (le roinnt samplaí)

 

 

MODHEOLAÍOCHT AN LEABHAIR BHIG

 

 

Modheolaíocht an Leabhair Bhig

 

Is éard atá i Modheolaíocht an Leabhair Bhig ná dóigh ina gcabhraítear le scoláirí píosaí beaga faisnéise (e.g. sainmhínithe) a fhoghlaim trína múineadh dá chéile. 

 

Conas an Leabhar Beag a chruthú agus a úsáid

Cur i láthair PowerPoint chun an Leabhar Beag a thaispeáint do scoláirí

 

 

NAISC LE hUIRLISÍ WEB 2.0 CHUN ACMHAINNÍ A CHRUTHÚ
Físeán Animoto
Físeán Íoslódáil Photo Story
Taifeadadh Fuaime Íoslódáil Audacity
Néalta Focal Wordle
Néalta focal le cruthanna Tagxedo
Crosfhocail, Cuardaigh Focal Puzzle Maker
Luaschártaí agus Foclóir Quizlet
Luaschártaí, an Crochadóir, Crosfhocail, Cleachtaí Meaitseála Studystack