Eacnamaíocht

Page Content Category: 

Fáilte chuig leathanach baile Eacnamaíochta de chuid SFGM


Nua: Clárú le haghaidh Múinteoirí GCAT agus Gnó

Cláraigh do chuid sonraí le GCAT agus Gnó SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

Cliceáil anseo le clárú


Nacht Eacnamaíochta

Reáchtálfar an Seimineár Náisiúnta Eacnamaíochta Dé Sathairn, an 28 Meán Fómhair 2013. Tabharfar fógra do scoileanna i Lúnasa.

Sonraí teagmhála: business@pdst.ie

[[wysiwyg_imageupload:667:]]

 

Bileog eolaisEacnamaíochta nua

 


NUA Comórtas Náisiúnta Scileanna Gairme – Buaiteoirí 2013                                                                    

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile na bliana seo i gComórtas Náisiúnta Scileanna Gairme 2013.

Ár mbuíochas le CareersPortal agus McDonalds as searmanas na nduaiseanna Dé Máirt, an 21 Bealtaine sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

Cliceáil anseo le haghaidh na mbuaiteoirí in 2013, lena n-áirítear buaiteoir an bhoinn óir sa dámhachtain GCAT, Fiona Towmey.    


Seiceáil an leathanach seo go rialta chun sonraí a fháil ar na cúrsaí, nuashonruithe agus acmhainní ó chomhdhálacha agus ó chúrsaí roimhe seo.


Nua: Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora Chomhairligh maidir le hEacnamaíocht Talmhaíochta

Foilsíodh Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora Chomhairligh maidir le hEacnamaíocht Talmhaíochta, 2012 ar shuíomh Idirlíon Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie, agus tá sí ar fáil anseo freisin. Tá moltaí inti do dhaltaí agus múinteoirí ardleibhéil agus gnáthleibhéil, sa mhullach ar anailís ar fheidhmíocht na ndaltaí san ardleibhéal.


NUA: Business 2000

[[wysiwyg_imageupload:613:]]

 

Acmhainn atá nasctha leis an gcuraclam é Business 2000 a ceapadh chun fíorscéalta gnó a thabhairt isteach sa seomra ranga GCAT.

 

Blag: http://sbpbusiness2000.wordpress.com

Suíomh Idirlín: http://www.business2000.ie

Facebook: http://www.facebook.com/business2000

Twitter: http://www.twitter.com/sbpbusiness

 


NUA :

Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI)

[[wysiwyg_imageupload:304:]]

 

Déan teagmháil leis an BSTAI is gaire duit i gcomhair tuilleadh tacaíochta.


NUA: Anailís Ábhair [[wysiwyg_imageupload:674:]]

Cliceáil anseo chun scarbhileog Anailíse Ábhair Eacnamaíochta a íoslódáil chun anailís a dhéanamh ar thorthaí Eacnamaíochta i do scoil, iad a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta agus treochtaí a léiriú. Chun treoracha a fháil maidir leis na scarbhileoga Anailíse Ábhair seo a úsáid, cliceáil anseo.


Is féidir teacht ar na hacmhainní ónár suíomh cartlainne  ach an nasc seo a leanúint


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.


business@pdst.ie

Ag Tacú lenár Múinteoirí Eacnamaíochta