An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

Fáilte!

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)
 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí

Tá Creat Nua na Sraithe Sóisearaí do Staidéar Gnó i bhfeidhm ó scoilbhliain 2016/2017 ar aghaidh.  Tá gach eolas ar an gcreat nua sin le fáil ag an nasc thíos.

 

https://www.jct.ie/business_studies/business_studies 

Guthán - 047  74008

Páipéar Samplach Staidéar Gnó


 

 
Nuacht

Sonraíocht Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí

Foilsíodh an tsonraíocht do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus tá fáil uirthi ag an nasc seo.  

 

Seachtain Fiontraíochta

Cliceáil anseo le haghaidh Acmhainní Fiontraíochta

 


 
 
I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Logáil isteach ar  http://pdst.ie/schoolsupport.ie

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí um Fhorbairt Leantach Ghairmiúil, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaí in SFGM

 

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Staidéar Gnó agus  tá  sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh,  an Uaimh. Is féidir teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Staidéar Gnó  business@pdst.ie