An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

Fáilte!

Guímid Nollaig Shona ar ár múinteoirí agus daltaí Gnó ar fad

 

Eacnamaí Óg na Bliana

 

Comórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2015

 

I gcomhpháirt le hIonad Oideachais Laoise, le hIonad Oideachais Chill Chainnigh,  le hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad, agus le Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach, déanfaidh SFGM óstáil ar Eacnamaí Óg na Bliana 2014/2015 in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, an 18  Márta 2015.

 

Tá na sonraí uile ar fáil ag  an nasc seo

Gabhaimid buíochas faoi leith leis na múinteoirí agus na daltaí go léir a chaith a gcuid ama ag cur iontrálacha isteach do chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2013. Is féidir féachaint ar na hiontrálacha go léir ar leathanaigh Eacnamaí Óg na Bliana anseo.


 

Cúrsaí Gnó 2015  -  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

Comhtháthú ICT agus modheolaíochtaí eile a chothaíonn McF, litearthacht agus uimhearthacht sna ranna trádála idirnáisiúnta de Ghnó agus d’Eacnamaíocht an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Dátaí earraigh do 2015. 

 

    

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 10 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm 

Ionad Oideachais na hUaimhe

Dé Máirt, an 10 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí

Dé Céadaoin, an 11 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain

Déardaoin, an 12 Márta 2015

7.00pm - 9.00pm

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

 

Chun clárú don chúrsa seo, téigh chuig ár  bhfoirm iarratais ar líne

    


 

  1. Mionchuideachta Idirbhliana ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2014/2015

 

 Chun clárú don imeacht seo, cliceáil anseo

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Luain, an  23 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Springhill Court, Cill Chainnigh.

Dé Máirt, an 24 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Vienna Woods, Corcaigh.

Dé Céadaoin, an 15 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Abbey Hotel, Dún na nGall.

Déardaoin, an 16 Aibreán  2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Pháirc Mhionlaigh, Co. na Gaillimhe.

Dé hAoine, an 17 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Athlone Springs.

Dé Luain, an 20 Aibreán 2015

Dé Máirt, an 21 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

9.00am - 3.30pm

Óstán Spa, Leamhcán.

Óstán Spa, Leamhcán.

 

  1. Comórtas Ceannais Náisiúnta  ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2015

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Osprey. An Nás. Contae Chill Dara

 

Clárú le haghaidh Múinteoirí GCAT agus Gnó 

Cláraigh do chuid sonraí le GCAT agus Gnó SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

Cliceáil anseo le clárú

 

Nuacht:

Ábhair CNCM

 

Tá réimse ábhar ar fáil ó CNCM  le tacú leat sa chomhairliúchán i ndáil le forbairtí sa tSraith Shóisearach.  Tá na sonraí uile le fáil ar shuíomh idirlín CNCM.

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh i nGnó ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

Féilire Imeachtaí

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Logáil isteach ar  http://www.pdst.ie/schoolsupport.ie

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí um Fhorbairt Leantach Ghairmiúil, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaithe SFGM:

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Staidéar Gnó agus  tá  sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh,  an Uaimh. Is féidir teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Staidéar Gnó  business@pdst.ie