An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

Fáilte!

 

 

Cliceáil anseo  le sonraí a fháil ar chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2017


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)
 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí

Tá Creat Nua na Sraithe Sóisearaí do Staidéar Gnó i bhfeidhm ó scoilbhliain 2016/2017 ar aghaidh. Tá gach eolas ar an gcreat nua sin le fáil ag an nasc thíos.

http://www.jct.ie

Guthán - 047  74008

 


 

 
Nuacht

Sonraíocht Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí

Foilsíodh an tsonraíocht do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus tá fáil uirthi ag an nasc seo.  

 

Seachtain Fiontraíochta

Cliceáil anseo le haghaidh Acmhainní Fiontraíochta

  
Eacnamaí Óg na Bliana

 

Comórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2016

I gcomhpháirt le hIonad Oideachais Laoise, le hIonad Oideachais Chill Chainnigh,   le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, agus le Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach, déanfaidh SFGM óstáil ar Eacnamaí Óg na Bliana 2015/2016 in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an 14  Márta 2016.

 

Is féidir féachaint ar na hiontrálacha roimhe seo ar leathanaigh  Eacnamaí Óg na Bliana 2015


 

 

 
 
Clárú le haghaidh Múinteoirí GCAT agus Gnó

 

Cláraigh do chuid sonraí le GCAT agus Gnó SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

Cliceáil anseo le clárú

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Logáil isteach ar  http://www.pdst.ie/schoolsupport.ie

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí um Fhorbairt Leantach Ghairmiúil, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaí in SFGM

 

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Staidéar Gnó agus  tá  sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh,  an Uaimh. Is féidir teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Staidéar Gnó  business@pdst.ie