Sonraí teagmhála

 

 

 

CEANNOIFIG

 

 

Achar Sonraí Teagmhála
Ceannoifig SFGM info@pdst.ie
I gcomhair faisnéise ar Bheartais Chosanta Sonraí agus Phríobháideachais privacy@pdst.ie
I gcomhair sonraí ar Chúrsaí SFGM Féach ar ár liosta iomlán de chúrsaí ar líne anseo nó déan teagmháil leis an ionad ábhartha thíos.
Áirithintí Ar Líne Is trí ríomhphost AMHÁIN a dhéanfar aon cheist faoin gcóras Áirithintí Ar Líne a fhreagairt: onlinebooking@pdst.ie
Thacaíocht Scoile

Chun iarratas a dhéanamh ar Thacaíocht Scoile, cliceáil anseo.

 

Tabhair faoi deara, is trí ríomhphost AMHÁIN a dhéanfar ceisteanna maidir le tacaíocht scoile a fhreagairt. Ba cheart gach ceist maidir le tacaíocht scoile a sheoladh chuig schoolsupport@pdst.ie. Má bhaineann do cheist le hiarratas ar thacaíocht scoile a athrú, déan teagmháil linn freisin ag schoolsupport@pdst.ie

 

 

 

 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA I GCOMHAIR ÁBHAIR AGUS CLÁIR IAR-BHUNSCOILE SFGM

 

 

 

 

Réimse Ábhair

 

Ionad Riaracháin

Sonraí Teagmhála

Litearthacht agus Breith ar an Léitheoireacht don Bhunscoil agus don Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais Laoise

057 86 72405

margaretmary@laoisedcentre.ie

Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Ionad Oideachais Thrá Lí

066 7195006

jackie@edcentretralee.ie

Uimhearthacht don Bhunscoil 

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6427  / 29

numeracybase@pdst.ie

Matamaitic don Iar-bhunscoil Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6422

grainnehaughney@pdst.ie

Breith ar an Matamaitic don Bhunscoil

Ionad Oideachais  an Chláir

065 684 5507

Clara Carr

clara@clareed.ie

Sláinte agus Folláine don Bhunscoil

 

Ionad Oideachais Mhaigh Eo

094 9020708

primaryhealthandwellbing@pdst.ie

Sláinte agus Folláine don Iar-bhunscoil

Oideachais Chontae Loch Garman

053 9239105

healthandwellbeing@pdst.ie

Gaeilge don Bhunscoil agus don

Iar-Bhunscoil

Ceannoifig na Páirce Thiar

gaeilge@pdst.ie

 

Bí Sábháilte/CAPP don Bhunscoil

 

Gort na Silíní

076 695 5547

Ceannaireacht Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais an Chláir

065 684 5520

lindahogan@pdst.ie

Feabhsú Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil:

Ionad Oideachais an Chláir

065 684 5520

lindahogan@pdst.ie

 

Gnó agus Fiontraíocht,  GCAT, Nuatheangacha, Eacnamaíocht Bhaile agus an Idirbhliain

Ionad Oideachais na hUaimhe

046 9078382

Esther Herlihy

estherherlihy@pdst.ie

Eolaíocht, Matamaitic Fheidhmeach agus T4

Ionad Oideachais Luimnigh

061 585064

PDST@lec.ie

Ealaín Iar-Bhunscoile Ceannoifig na Páirce Thiar artevents@pdst.ie

Ceol Iar-Bhunscoile

Ceannoifig na Páirce Thiar

catherinebegley@pdst.ie

TSCS

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

01 236 5000

elaineflynn@pdst.ie

ATF,

Polaitíocht agus an tSochaí,

Stair, Tíreolaíocht, An Léann Clasaiceach agus Oideachas Reiligiúnach

 

Ionad Oideachais an Chláir

065 6845504

lca@pdst.ie

politicsandsociety@pdst.ie

karenoloughlin@pdst.ie

 

 

Mura mbaineann do cheist le háirithintí ar líne, le tacaíocht scoile, nó le haon ábhar nó clár SFGM, is féidir glaoch ar SFGM ag 089 226 3713. Ní dhéanfar glaonna a fhreagairt ACH AMHÁIN idir 2.30pm - 4.30pm gach Máirt, Céadaoin, agus Déardaoin.