Gaeilge agus TFC

Éisteacht

Labhairt

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht

Áiseanna Ginearálta

 

 


 

Snáth Áis Eolas Fúthú

Éisteacht

Éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go teagmhasach mar theanga chaidrimh agus bhainisteoireachta

Éisteacht leis an nGaeilge i gcomhthéacsanna cultúrtha

Labhairt

An Ghaeilge a labhairt go teagmhasach neamhfhoirmiúil sa seomra ranga agus sa scoil

Léitheoireacht

Leitheoireacht a shamhlú le taitneamh trí éisteacht leis an múinteoir mar dhealéitheoir ag léamh scéalta agus dánta tarraingteacha os ard

Scríbhneoireacht

Taitneamh agus sásamh a bhaint as gníomhaíochtaí oiriúnacha scríbhneoireachta

Scríobh do léitheoirí agus d’éisteoirí éagsúla

 

 


 

 

Áiseanna Ginearálta

Foclóir

Eolas

Téamaí

Teilifís

Nuachtáin

Vifax

Blaganna

Dánta &

Amhráín

Dráma Éisteacht & Labhairt

Físeáin Bheaga

Griangrafanna

Ceol

Paidreacha

Corp Oideachas

Tír Eolaíocht

Stair

Ábhair Eile

Scéalta

Tráth na gceist  (OSPS)

Áíseanna le híoslódáil

COGG

An Áisaonad