Gaeilge

Is ar chumarsáid agus ar úsáid na teanga mar ghnáth-theanga bheo a leagtar béim sa churaclam Gaeilge. Tá béim ann ar líofacht cainte agus ar leathnú chumas cumarsáide an pháiste i gcoitinne. Cuirfidh foghlaim na Gaeilge ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh in dhá theanga.  Ciallaíonn ‘cumarsáid’ daoine ag caint agus ag éisteacht lena chéile, ag scríobh teachtaireachtaí chuig a chéile agus á léamh. Cruthaíonn an múinteoir na suímh agus na comhthéacsanna sa seomra ranga agus sa scoil ina mbeidh gá ag an bpáiste le cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge. Bíonn tascanna nó cluichí éisteachta agus labhartha ar siúl ag an bpáiste i rith an cheachta chun úsáid a bhaint as an nGaeilge i gcomhthéacs an tseomra ranga. Bíonn cluichí boird agus tascanna scríofa ar siúl freisin chun go mbeidh an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht ní hamháin pléisiúrtha ach feidhmiúil chomh maith. Treoirlínte do Mhúinteoirí

Le breathnú ar achmhainní Gaeilge, lean na nascanna ar dheis

 

Cláraigh do cheardlanna anseo.

 

Íosloadáil Leabhrán do Sheachtain na Gaeilge anseo.

 

Liosta de shuíomheanna idirlíne úsáideacha anseo.

 

Íosloadáil an cheardlann Teanga ó bheál anseo.

 

Brúigh ar na naisc ar dheis chun teacht ar níos acmhainní Gaeilge.