An Ghaeilge sa tSraith Shinsearach

FÁILTE

 

Fáilte chuig leathanach gréasáin na Seirbhíse do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

Ceardlann ar an mBéaltriail agus Seachtain na Gaeilge 2017
Cláraigh anseo chun áit a chur in áirithe

 

 

 

 

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ

 

Ceardlanna Gaeilge 2013-14

Tá na hacmhainní ceardlann ar fad ar fáil faoin nasc ' Acmhainní ó cheardlanna SFGM' thall.

 
CLÁRÚ 

 

Cláraigh linn agus cuirfear eolas chugat faoi cheardlanna agus imeachtaí a eagrófar amach anseo chun tacú le múinteoirí Gaeilge agus le múinteoirí ábhar a mhúineann trí mheán na Gaeilge.

 

 
FORBAIRT  GHAIRMIÚIL  LEANÚNACH ((FGL CPD)

 

Ceardlanna / Seimineáir an Earraigh 2014 ar fáil anseo.

 

 

TACAÍOCHT SCOILE DON GHAEILGE

 

Tugann an tSFGM cuireadh do scoileanna/múinteoiri Gaeilge cur isteach ar thacaíocht inscoile i gcomhthéacs theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar (e.g. pleanáil ábhair, straitéisí le scileanna sealbhaithe teanga a chur chun cinn, srl.) chomh maith le gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim san earnáil lán-Ghaeilge. Is le rannóga ábhair nó le foirne scoile-uile a dhéantar é seo, go hidéalach. Cuirtear isteach ar an gcineál tacaíochta seo ar an gcóras ar líne ar shuíomh na SFGM atá ar fáil anseo.

 

 

TEAGMHÁIL

 

Riarachán: 

An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), 

14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

Fón: 01-4358587                   Rphostgaeilge@pdst.ie